technikal

Техническа поддръжка

Нашите екипи от професионалисти ще подобрят качеството на общата техническа поддръжка на вашите обекти.

Поддръжката включва ежедневни дейности, чието изпълнение е фокусирано върху това съоръженията, сградните инсталации и работната среда да функционират оптимално и без прекъсвания.

Ние осигуряваме пълно покритие на цяла България, като разчитаме основно на наши собствени екипи за поддръжка и дългогодишни партньори за част от дейностите. Времето за реакция при аварийни ситуации е от изключително значение за Вас и за нас и за това е сведено до минимум.
Координираме дейностите на фирми с директни договори към клиента.

Услугите, които предлагаме, са с широк обхват:

• Обща техническа поддръжка на сгради и съоръжения, която включва: електроинсталации, осветление, ВиК, СМР дейности и ремонти, други дейности според спецификата на поддържания обект;

• Доставка, изграждане и поддръжка на системи за отопление, вентилация и климатизация;

• Доставка, инсталация и поддръжка на UPS системи;

• Доставка, инсталация и поддръжка на системи за сигурност – пожароизвестяване (ПИС), видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожарогасене;

• Изграждане на слаботокови инсталации;

• Доставка, инсталация и поддръжка на хладилни инсталации;

Сферата на експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения включва както планирана превантивна и прогнозна поддръжка, така и ремонтна поддръжка.